ios-16-cho-phep-ban-go-den-30-ung-dung-mac-dinh-cua-apple

Apple đang tăng số lượng ứng dụng iPhone mặc định có thể được phép xóa, với bản beta của iOS 16 hiện cho phép xóa 30 ứng dụng.

iOS 16 cho phép gỡ đến 30 ứng dụng mặc định

Sau một số năm tăng số lượng ứng dụng cài đặt sẵn có thể bị gỡ bỏ, iOS 16 của Apple nâng tổng số lên 30 ứng dụng. Các ứng dụng iOS 16 có thể bị xóa có thể thay đổi trong quá trình beta, mặc dù có khả năng tổng số sẽ tăng lên hoặc giữ nguyên. Dưới đây là danh sách các ứng dụng có thể gỡ cài đặt hoàn toàn khỏi thiết bị.

ios-16-cho-phep-ban-go-den-30-ung-dung-mac-dinh-cua-apple-1
iOS 16 cho phép xóa 30 ứng dụng
 1. Books
 2. Camera – removable in iOS 16
 3. Calculator
 4. Calendar
 5. Clock – removable in iOS 16
 6. Compass
 7. Contacts
 8. FaceTime
 9. Files
 10. Find My – removable in iOS 16
 11. Fitness
 12. Health – removable in iOS 16
 13. Home
 14. iTunes Store
 15. Mail
 16. Maps
 17. Measure
 18. Music
 19. News
 20. Notes
 21. Podcasts
 22. Reminders
 23. Shortcuts
 24. Stocks
 25. Tips
 26. Translate
 27. TV
 28. Voice Memos
 29. Watch
 30. Weather

Nguyên tắc xóa ứng dụng ra sao?

Apple chưa đưa ra bình luận nào và rất khó có thể xảy ra trước khi iOS 16 được phát hành công khai. Tuy nhiên, theo cách xóa một số ứng dụng nhất định trước đó, không nhất thiết có nghĩa là toàn bộ chức năng của ứng dụng bị xóa sẽ biến mất. Ví dụ: bạn có thể xóa ứng dụng “Danh bạ” nhưng theo tài liệu hỗ trợ của Apple, tất cả thông tin liên hệ của bạn sẽ vẫn còn trong ứng dụng “Điện thoại”.

ios-16-cho-phep-ban-go-den-30-ung-dung-mac-dinh-cua-apple-2
iOS 16 cho phép xóa 30 ứng dụng

Tương tự, ngay cả khi người dùng xóa ứng dụng FaceTime, họ vẫn có thể nhận cuộc gọi FaceTime thông qua ứng dụng Danh bạ hoặc Điện thoại. Xóa các ứng dụng Apple Books, Maps, Music hoặc Podcast có nghĩa là “chúng sẽ không khả dụng với CarPlay”.